Státní okresní archiv Zlín

Klečůvka – zámek
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

tel. +420 577 901 132, +420 577 901 152, +420 577 101 432
www: http://zlin.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb

Adresa elektronické podatelny: soka_zlin@mza.cz
Žádosti o poskytnutí informací, běžnou korespondenci, podání ve správním řízení, stížnosti, podněty aj. adresujte na elektronickou podatelnu. Pokud budete adresovat svůj dotaz přímo na adresu konkrétních zaměstnanců archivu, Váš e-mail nebude považován za elektronicky podanou žádost a budete vyzváni k jeho zaslání na adresu elektronické podatelny soka_zlin@mza.cz.