Informace

Informace pro pracovníky spisové služby

 Dne 1. 7. 2012 vstoupila v platnost novela zákona o archivnictví a spisové službě (č. 167/2012 Sb.) a dne 1. 8. 2012 vstoupila v platnost nová vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby (č. 259/2012 Sb.).

Novela zákona o archivnictví a spisové službě č. 167/2012 Sb.
Úplné znění zákona o archivnictví a spisové službě č. 329/2012 Sb.
Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby č. 259/2012 Sb.

V listopadu 2012 archiv uspořádal školení ke spisové službě pro veřejnoprávní původce okresu Zlín.

Prezentace ze školení ke spisové službě pro veřejnoprávní původce
Vzor žádosti o skartační řízení