Kontakty SOkA Zlín

Adresa elektronické podatelny: soka_zlin@mza.cz
Žádosti o poskytnutí informací, běžnou korespondenci, podání ve správním řízení, stížnosti, podněty aj. adresujte na elektronickou podatelnu. Pokud budete adresovat svůj dotaz přímo na adresu konkrétních zaměstnanců archivu, Váš e-mail nebude považován za elektronicky podanou žádost a budete vyzváni k jeho zaslání na adresu elektronické podatelny soka_zlin@mza.cz.
 

Mgr. David Valůšek
Ředitel archivu
+420 577 900 051
Mgr. Pavel Šrámek, Ph.D.
Archivář
+420 577 901 132
Hana Trubelíková
Archivářka
+420 577 901 132
 
Mgr. Marta Grosmanová
Archivářka
+420 577 901 132
Jitka Novorytová
Zásobovačka
+420 577 901 132
Mgr. Magdalena Čoupková
Archivářka, přidělena k úkolům v SOkA U. Hradiště
 
Mgr. Martin Marek, Ph.D.
Archivář
+420 577 901 132, +420 606 666 718
Mgr. Kamila Nečasová
Archivářka
+420 577 901 132
Karel Jarcovják
Domovník
+420 577 901 132
---
Hana Válková
Manipulační dělnice
+420 577 901 132
---