Kroniky a kronikáři

Pro kronikáře

Zákon o kronikách obcí č. 132/2006 Sb.
Informační zdroje pro kronikáře
Odpovědi na dotazy ze seminářů pro kronikáře ve Státním okresním archivu Zlín

V listopadu 2019 archiv uspořádal seminář pro kronikáře měst a obcí zlínského okresu. Prezentace P. Šrámka ze semináře. Prezentace L. Čoupka ze semináře.

Vyšlo 3. vydání publikace Tomáše Hromádky „Kroniky obcí“, kterou si lze stáhnout na webu Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu.