Kroniky a kronikáři

Pro kronikáře

Zákon o kronikách obcí č. 132/2006 Sb.
Informační zdroje pro kronikáře
Odpovědi na dotazy ze seminářů pro kronikáře ve Státním okresním archivu Zlín

V červnu 2012 archiv uspořádal seminář pro kronikáře měst a obcí zlínského okresu. Prezentace ze semináře.
V prosinci 2014 archiv uspořádal seminář pro kronikáře měst a obcí zlínského okresu. Prezentace ze semináře.

Aktuální dění

V rámci soutěže Vesnice roku ve Zlínském kraji byla za vzorné vedení kroniky oceněna obec Březnice.

Vyšlo 3. vydání publikace Tomáše Hromádky „Kroniky obcí“, kterou si lze stáhnout na webu Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu.