Obnovení provozu badatelen Moravského zemského archivu od 20. dubna 2020

Obnovení provozu badatelen Moravského zemského archivu v Brně od 20. dubna 2020

 

V souladu s usnesením vlády ČR č. 399 ze dne 9. 4. 2020 o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví k podmínkám činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů a podle společného opatření ministra vnitra a státního tajemníka ze dne 16. 4. 2020 bude od pondělí (20. 4. 2020) obnoven standardní provoz v badatelnách MZA v Brně, a to dle následujících parametrů:

1) Badatelny centrály a všech státních okresních archivů jsou od 4.5.2020 otevřeny v termínech jako před vyhlášením nouzového stavu.

2) Studium bude umožněno jen na základě žádosti adresované na níže uvedené e-maily:

 

Centrála MZA:                                                     badatelna@mza.cz

SOkA Blansko:                                                    soka_blansko@mza.cz

SOkA Brno-venkov se sídlem v Rajhradě:   soka_brnovenkov@mza.cz

SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově:             svoboda@mza.cz

SOkA Havlíčkův Brod:                                       soka_havlickuvbrod@mza.cz

SOkA Hodonín:                                                   soka_hodonin@mza.cz

SOkA Jihlava:                                                     soka_jihlava@mza.cz

SOkA Kroměříž:                                                 zezulova@mza.cz

SOkA Pelhřimov:                                               soka_pelhrimov@mza.cz

SOkA Třebíč:                                                      gregor@mza.cz

SOkA Třebíč, pracoviště Moravské
Budějovice:                                                         jicinsky@mza.cz

SOkA Uherské Hradiště:                                 soka_uherskehradiste@mza.cz

SOkA Vsetín:                                                      soka_vsetin@mza.cz

SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově:          mlatecekk@mza.cz

SOkA Zlín:                                                            valusek@mza.cz

SOkA Znojmo:                                                    soka_znojmo@mza.cz

SOkA Žďár nad Sázavou (objednávky
pro Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí):     kresadlo@mza.cz

 

V žádosti uvádějte (kromě přesné identifikace archiválií, které hodláte studovat) datum a časové rozmezí plánované návštěvy. Pověřený pracovník Vám co nejdříve odpoví, zda je studium možné a potvrdí/nepotvrdí termín a čas. Na termín a čas není nárok, bude záležet na aktuální obsazenosti badatelny a schopnosti připravit archivní materiál na navrhovaný termín.

Dodržujte prosím přidělené termíny a v případě, že se nebudete moci dostavit, zrušte svoji návštěvu minimálně s 24 hodinovým předstihem.

Počet současně přítomných badatelů v badatelnách bude omezen tak, aby bylo možné dodržet zpřísněné hygienické podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví.

 

3) U vstupu do budov/badatelen bude připraven dezinfekční prostředek pro dezinfekci rukou. Součástí návštěvy bude vyplnění epidemiologického dotazníku vydaného ministerstvem vnitra.

Podmínkou vstupu do badatelen jsou vlastní ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa) a rukavice, a to po celou dobu studia.

 

4) Po prostudování budou archiválie uloženy na 72 hodin do karantény a teprve potom je bude moci studovat další žadatel.

Obnovení provozu badatelen Moravského zemského archivu od 20. dubna 2020