Opětné otevření hlavního vstupu do budovy archivu SOkA Zlín

Státní okresní archiv Zlín oznamuje, že z důvodu ukončení stavebních prací na objektech v zámeckém areálu bude od 2. ledna 2017 opětně otevřen hlavní vstup do budovy archivu.

Opětné otevření hlavního vstupu do budovy archivu SOkA Zlín