Opětné zpřístupnění fondů

Státní okresní archiv Zlín oznamuje, že je již opět možné nahlížet do následujících fondů:

František Novák, továrna na obuv, Zlín
Otakar Slovenčík, tovární výroba stavebních strojů, Malenovice
Karel Staša, továrna na kůže, Malenovice
Malenovická pila, s. r. o., Zlín
Jan Pivečka, továrna na kůže a obuv, Slavičín

Opětné zpřístupnění fondů