Provoz badatelny SOkA Zlín v mimořádném režimu od 20. dubna 2020

  1. Badatelna je otevřena v pondělí a středu od 7.00 do 16.00.
  2. Studium je možné pouze na základě žádosti adresované na e-mail valusek@mza.cz.
  3. V žádosti uvádějte datum a časové rozmezí plánované návštěvy. Pověřený pracovník Vám co nejdříve odpoví, zda je studium možné a potvrdí/nepotvrdí termín a čas na základě domluvy o přípravě konkrétního archivního materiálu.
  4. Žádosti jsou vyřizovány v pořadí jejich doručení.
  5. Dodržujte přidělené termíny a v případě, že se nebudete moci dostavit, zrušte svoji návštěvu minimálně s 24 hodinovým předstihem.
  6. Počet současně přítomných badatelů je omezen tak, aby bylo možné dodržet zpřísněné hygienické podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví.
  7. U vstupu do budovy archivu je připraven dezinfekční prostředek pro dezinfekci rukou.
  8. Podmínkou vstupu do badatelny jsou vlastní ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa) a používání vlastních jednorázových gumových rukavic po celou dobu studia.
  9. Návštěvníci jsou povinni před vstupem do badatelny vyplnit prohlášení – Zdravotní dotazník ohledně rizik v souvislosti se šířením koronaviru (SARS COV-2).
  10. Po prostudování budou archiválie uloženy na 72 hodin do karantény a teprve potom je bude moci studovat další žadatel.

Ve Zlíně, 20. dubna 2020

Mgr. David Valůšek, ředitel

Provoz badatelny SOkA Zlín v mimořádném režimu od 20. dubna 2020